Svarvning

Företaget startade en gång som svarveri. Idag är svarvning endast en bisyssla till övrig produktion men kunskapen finns kvar och möjligheterna är stora.